گردونه ی seijani
seijani (تبلیغ)

نمایندگی رسمی فروش فلکسی تانک آلمانی

نمایندگی فروش فلکسی تانکهای آلمانی محصول شرکت بوشرهوف, مخصوص حمل مواد نفتی و غذایی و ... قابل حمل در کانتینرهای 20فوتی بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

فروش فلکسی تانک آلمانی

فروش فلکسی تانکهای آلمانی نمایندگی فروش فلکسی تانکهای آلمانی این نوع فلکسی تانکها محصول شرکت بوشرهوف آلمان مبتکر و اولین تولیدکننده فلکسی تانک در دنیا می باشد. دارای قایلیت چندبار مصرف و سوپاپ تخلیه گاز بوده قابليت ذخيره مواد تا 12 ماه بدون كمترين تغيير كيفيت در مايع نگهدا بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

فلکسی تانک

با سلام و خسته نباشید به عنوان نمایندگی کمپانی بوشرهوف در خاورمیانه , در زمینه فروش فلکسی تانکهای آلمانی در حال ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشیم. این نوع فلکسی تانک ها 5لایه, چندبار مصرف در انواع مختلف جهت حمل مشتقات نفتی و شیمیایی و غذایی به کار می رود. و دارای استاندارد TUV بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

فروش فلکسی تانک آلمانی

فروش فلکسی تانکهای آلمانی نمایندگی فروش فلکسی تانکهای آلمانی این نوع فلکسی تانکها محصول شرکت بوشرهوف آلمان مبتکر و اولین تولیدکننده فلکسی تانک در دنیا می باشد. دارای قایلیت چندبار مصرف و سوپاپ تخلیه گاز بوده قابليت ذخيره مواد تا 12 ماه بدون كمترين تغيير كيفيت در مايع نگهدا بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

فلکسی تانک

با سلام و خسته نباشید به عنوان نمایندگی کمپانی بوشرهوف در خاورمیانه , در زمینه فروش فلکسی تانکهای آلمانی در حال ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشیم. این نوع فلکسی تانک ها 5لایه, چندبار مصرف در انواع مختلف جهت حمل مشتقات نفتی و شیمیایی و غذایی به کار می رود. و دارای استاندارد TUV بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

فروش فلکسی تانک آلمانی

فروش فلکسی تانکهای آلمانی نمایندگی فروش فلکسی تانکهای آلمانی این نوع فلکسی تانکها محصول شرکت بوشرهوف آلمان مبتکر و اولین تولیدکننده فلکسی تانک در دنیا می باشد. دارای قایلیت چندبار مصرف و سوپاپ تخلیه گاز بوده قابليت ذخيره مواد تا 12 ماه بدون كمترين تغيير كيفيت در مايع نگهدا بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

نمایندگی رسمی فروش فلکسی تانک آلمانی

نمایندگی فروش فلکسی تانکهای آلمانی محصول شرکت بوشرهوف, مخصوص حمل مواد نفتی و غذایی و ... قابل حمل در کانتینرهای 20فوتی بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

فروش فلکسی تانک آلمانی

فروش فلکسی تانکهای آلمانی نمایندگی فروش فلکسی تانکهای آلمانی این نوع فلکسی تانکها محصول شرکت بوشرهوف آلمان مبتکر و اولین تولیدکننده فلکسی تانک در دنیا می باشد. دارای قایلیت چندبار مصرف و سوپاپ تخلیه گاز بوده قابليت ذخيره مواد تا 12 ماه بدون كمترين تغيير كيفيت در مايع نگهدا بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

فلکسی تانک

با سلام و خسته نباشید به عنوان نمایندگی کمپانی بوشرهوف در خاورمیانه , در زمینه فروش فلکسی تانکهای آلمانی در حال ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشیم. این نوع فلکسی تانک ها 5لایه, چندبار مصرف در انواع مختلف جهت حمل مشتقات نفتی و شیمیایی و غذایی به کار می رود. و دارای استاندارد TUV بیشتر ..
seijani (تبلیغ)

نمایندگی رسمی فروش فلکسی تانک آلمانی

نمایندگی فروش فلکسی تانکهای آلمانی محصول شرکت بوشرهوف, مخصوص حمل مواد نفتی و غذایی و ... قابل حمل در کانتینرهای 20فوتی بیشتر ..

 |